Skip to Main content Skip to Navigation


...
hal-02143139v1  Journal articles
Emanuels Grinbergs. ОБ ОДНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ВАРИАЦИОННОЙ ЗАДАЧЕ
LVU Zinātniskie raksti, Latvijas Valsts Universitāte, 1958